easyBus - tanie przewozy z i na lotnisko easyBus - tanie przewozy z i na lotnisko

 

Regulamin:

Ogólne warunki przewozu

Obowiązujące od 13/07/2004 r. (Aktualizacja 23/05/2018)

Niniejszy regulamin dotyczy przewozu wszelkich osób i ich własności przez easyBus Limited ("easyBus") i ma zastosowanie do każdej rezerwacji biletu na podróż easyBus.

Zakładamy, że każda osoba, która korzysta z usług easyBus zgadza się na przewóz zgodnie z tym regulaminem przewozu.

Artykuł 1

Definicje

Następujące słowa i zwroty używane w regulaminie przewozu mają nadane im poniżej znaczenie :

Bagaż dodatkowy oznacza bagaż przekraczający dopuszczalny limit bagażu obowiązującego na danej trasie easyBus. Bagaż dodatkowy (do dwóch sztuk, każda o maksymalnych wymiarach (wysokość + szerokość + długość) 145 cm (57 cali) oraz o wadze nie większej niż 20 kg każdy), należy przewozić na siedzeniu (dodatkowym oprócz siedzenia zarezerwowanego na ten przejazd), które należy zarezerwować i zapłacić za nie z wyprzedzeniem.

Rezerwacja oznacza podróż z easyBus, na którą dokonano rezerwacji oraz uiszczono opłatę za przejazd i rezerwację (jeśli ma zastosowanie).

Potwierdzenie rezerwacji to wydruk dokumentu opublikowanego w Internecie lub wiadomości e-mail wysłanej przez nas albo w naszym imieniu, które określają porozumienie odnośnie przewozu lub zorganizowania przewozu osób, serwisu i uiszczonej opłaty.

Numer potwierdzenia rezerwacji oznacza numer referencyjny przyporządkowany każdej rezerwacji. Dzięki niemu można zidentyfikować każdą rezerwację.

easyBus Limited to firma zarejestrowana w Anglii i Walii z numerem rejestracji 4671315, a której siedziba znajduje się pod adresem: easyBus House, North Circular Road, Park Royal West, NW10 7XP.

Usługa easybus oznacza każdą podróż odbytą, zapewnioną lub zorganizowaną przez nas lub w naszym imieniu, mającą na celu przewożenie osób i ich bagażu, określoną w opublikowanym przez nas rozkładzie jazdy. Pojazd easyBus to minibus, autobus, autokar lub inny środek transportu zapewniony przez nas lub przez innego przewoźnika, którym podróżujesz.

Opłata za bilet to kwota za każde zarezerwowane miejsce na podróż easyBus (wyłączając opłatę za rezerwację) w odniesieniu do rezerwacji dokonanej za pośrednictwem serwisu www.easybus.com.

Dozwolony limit bagażu oznacza dwie sztuki bagażu, które można wnieść do pojazdu easyBus bez opłaty. Limit bagażu dla każdej trasy jest określony na stronie dotyczącej limitu bagażu naszego serwisu internetowego.

Podróż oznacza każdą podróż, którą pasażer może odbyć z easyBus, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia i biletami.

Bagaż to każde mienie wnoszone na pokład easyBus wliczając każdą własność przenoszoną na sobie.

Dworzec oznacza każdy dworzec autobusowy, stację pociągów, port lotniczy, port morski lub przystanek, na którym można wsiąść lub wysiąść z pojazdu easuBus, albo przez który przejeżdża pojazd easyBus.

Opłata za bilet u kierowcy to kwota za każde miejsce w easyBus, na które nie złożono rezerwacji, ani nie uiszczono opłaty za dokonanie rezerwacji.

My, naszych i nasz odnosi się do firmy easyBus Limited z numerem rejestracji 4671315 oraz zarejestrowaną siedzibą pod adresem easyBus House, North Circular Road, Park Royal West, NW10 7XP.

Pasażer to osoba lub osoby, które zgodziły się na przewóz i które dokonały rezerwacji lub w imieniu których dokonano rezerwacji. W niniejszym porozumieniu odniesienie do liczby pojedynczej będzie oznaczało również liczbę mnogą i vice versa.

Artykuł 2

2.1 Przewóz

Umowa przewozu pasażera:

Zgadzamy się na przewóz pasażera i jego bagażu mieszczącego się w określonym przez nas limicie, na trasie określonej na potwierdzeniu rezerwacji oraz na bilecie zgodnie z niniejszymi warunkami przewozu.

2.2 Opłaty w punkcie sprzedaży:

Z zastrzeżeniem dostępności miejsc oraz przepisów pokładowych, bilety można kupić w punkcie sprzedaży, uiszczając odpowiednią opłatę za pomocą karty kredytowej/debetowej. Gotówka nie jest akceptowana w easyBus. Pasażerowie nabywający bilet w punkcie sprzedaży powinni przechowywać rachunek płatności kartą kredytową/debetową podczas całej podróży jako dowód zakupu.

2.3 Przewóz bagażu:

Poza limitem bagażu, można przewozić bagaż dodatkowy, pod warunkiem, że zarezerwowano i uiszczono opłatę za dodatkowe miejsce, na którym można przewozić bagaż dodatkowy.

2.4 Przewóz dzieci i młodzieży.

Easybus przewozi dzieci i młodzież, jeśli mają zakupiony bilet.

Dzieci poniżej 16 roku życia mogą być przewożone tylko z odpowiedzialną osobą towarzyszącą w wieku powyżej 16 lat.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat muszą podróżować w foteliku dla niemowląt. Uwaga, w przypadku używania fotelika dla niemowląt (w celu przewożenia niemowląt), należy z wyprzedzeniem zarezerwować i opłacić siedzenie dodatkowe. easyBus nie zapewnia fotelików dla dzieci poniżej 3 roku życia.

2.5 Przewóz zwierząt:

Nie przewozimy psów, ani innych zwierząt w pojazdach easyBus, za wyjątkiem psów przewodników, które towarzyszą zarejestrowanym osobom niewidomym oraz psów przewodników, które towarzyszą zarejestrowanym osobom niesłyszącym.

2.6 Potwierdzenie rezerwacji:

Potwierdzenie rezerwacji jest zapisem naszego porozumienia z pasażerem oraz zgodą na podróż z easyBus na trasie, na którą dokonano rezerwacji i za którą pasażer zapłacił i uiścił opłatę za rezerwację (jeśli ma to zastosowanie). Jeśli ktoś inny dokonał rezerwacji za pasażera, wyraża on zgodę, że osoba taka działa, jako jego agent.

2.7 Zmiany w rezerwacji:

Rezerwacji nie można zmienić po jej dokonaniu. Klienci mogą anulować swoją rezerwację (patrz artykuł 2.7) oraz mogą dokonać nowej rezerwacji zgodnie z potrzebami.

2.8 Anulowanie rezerwacji:

Rezerwację można anulować wyłącznie przed dniem podróży. Będzie miała zastosowanie opłata za anulowanie, która wynosi 50 % wartości biletu (wyłączając opłatę za płatność kartą).

Twoje konto easyBus zostanie zasilone pozostałą kwotą, jaką zapłacono za przejazd, którą można wykorzystać w celu zakupu kolejnych biletów easyBus. Kredyt jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty przyznania.

Firma nie zapewnia zwrotu kosztów w przypadku anulowania rezerwacji, jednak w wyjątkowych przypadkach może to zostać rozważone.

Sytuacje wyjątkowe obejmują na przykład przypadek, jeśli pasażer nie może podróżować ze względu na utratę bliskiej osoby lub ze względów zdrowotnych, na co można przedstawić odpowiednie dowody.

W przypadku zgody na zwrot kosztów, zostanie pobrana opłata administracyjna w wysokości £5 za osobę za podróż .

Wnioski w sprawie zwrotu kosztów należy składać jedynie za pomocą odpowiedniego formularza online na stronie www.easybus.com.

2.9 Promocje

Kod promocyjny/kody rabatowe na stronie internetowej easyBus: Kody promocyjne na stronie easyBus nie mają wartości pieniężnej. Kody promocyjne są ważne tylko w przypadku rezerwacji online. Obowiązuje regulamin promocji.

2.10 Opinie pasażerów po podróży

Opinie pasażerów należy składać za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w ciągu 28 dni od daty podróży. easyBus nie rozpatruje skarg/problemów otrzymanych ponad 28 dni po dniu podróży.

Artykuł 3

3.1 Przewóz zapewniany przez innych przewoźników:

Jeśli z powodów operacyjnych, przewoźnik zastępczy obsługuje usługę easyBus w naszym imieniu, w takiej sytuacji przewoźnik zastępczy będzie traktowany jako podwykonawca oraz będą obowiązywały niniejsze warunki przewozu.

3.2 Odpowiedzialność w odniesieniu do przewozu zapewnianego przez innego przewoźnika:

Nasza odpowiedzialność: Nasza odpowiedzialność względem pasażera za pominięcia lub zaniedbania przewoźnika zastępczego jest taka, jak gdybyśmy my przewozili pasażera i podlega niniejszemu regulaminowi przewozu, natomiast przewoźnik zastępczy jest traktowany jako podwykonawca.

Prawa innego przewoźnika: W przypadkach, gdy pasażer jest przewożony przez przewoźnika zastępczego przez całą podróż lub jej część, pasażera obowiązuje niniejszy regulamin przewozu względem przewoźnika zastępczego, jak również względem easyBus. Przewoźnik zastępczy ma prawo do korzystania z wszelkich praw, środków zaradczych oraz ograniczeń odpowiedzialności pasażera, określonych w niniejszym regulaminie przewozu.

Artykuł 4

Obowiązki pasażera

4.1 Sprawdzenie szczegółów rezerwacji przed dokonaniem zakupu

Podczas dokonywania rezerwacji przez Internet należy dokładnie sprawdzić szczegóły na ekranie "Dokonaj rezerwacji" na stronie internetowej easyBus.com . Po naciśnięciu przycisku "rezerwuj teraz" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji z numerem rezerwacji.

4.2 Podróżowanie z biletem

Podczas wsiadania do pojazdu easyBus, konieczne jest przedstawienie kierowcy biletu w wersji wydrukowanej, gdyż stanowi on dowód rezerwacji oraz zapewnia wejście do pojazdu. Bilety elektroniczne są również akceptowane na easyBus minibusów, ale nie są dopuszczalne na usług autokarowych National Express. Bez przedstawienia biletu, podróż nie będzie możliwa. Nie zapewniamy zwrotu kosztów za rezerwację niewykorzystaną w wyniku nieprzedstawienia biletów.

Jeżeli istnieją powody, by podejrzewać, że bilety są sfałszowane, easyBus zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na podróż. Nie zapewniamy zwrotu kosztów za odmowę podróżowania na podstawie podejrzenia o używanie sfałszowanych biletów.

Należy zachować bilet, gdyż możesz zostać poproszony o przedstawienie go na jakimś etapie podróży w celu wykazania, że jesteś uprawniony do podróży tym pojazdem. Jeśli pasażer nie przedstawi biletu, zachowujemy prawo do usunięcia go z pojazdu easyBus lub będzie musiał on zapłacić za bilet w cenie obowiązującej u kierowcy.

4.3.1 Przyjście na przystanek

Należy przyjść na przystanek określony na bilecie, na co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem pojazdu easyBus.

Jeśli pasażer przyjdzie na przystanek po planowanej godzinie odjazdu autobusu, oznacza to, że spóźnił się na autobus easyBus. Zastrzegamy sobie prawo do oddania jego miejsca innemu pasażerowi. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, jeśli nie wejdziesz na pokład easyBus w wyniku późnego przyjścia na przystanek. Jeśli pasażer spóźni się na autobus easyBus, nie mamy obowiązku opóźnienia usługi easyBus, aby poczekać na pasażera, ani też zapewnienia mu miejsca w innym pojeździe easyBus. Nie zapewniamy zwrotu kosztów, w przypadku spóźnienia się na autobus easyBus.

4.3.2 Podróż wcześniej lub później od zarezerwowanej. (Elastyczna podróż)

4.3.2.1 Podróżowanie na wszystkich trasach z wyjątkiem GVA-Chamonix.

Nie ma automatycznego prawa do przeniesienia wcześniej lub później czasu odjazdu. Może zostać udzielona zgoda na podróż do 90 minut przed lub po zarezerwowanym czasie odjazdu, pod warunkiem dostępności miejsc, bez dodatkowej opłaty. Priorytet mają zawsze pasażerowie z zarezerwowanymi miejscami na dany wyjazd. Pasażerowie chcący podróżować na więcej niż 90 minut przed lub po zarezerwowanym czasie podróży, będą musieli kupić nowy bilet w taryfie obowiązującej w tym czasie.

4.3.2.2 Podróż na trasie GVA-Chamonix.

Nie ma automatycznego prawa do przeniesienia wcześniej lub później czasu odjazdu. Może zostać udzielona zgoda na podróż do 75 minut przed lub po zarezerwowanym czasie odjazdu, pod warunkiem dostępności miejsc, bez dodatkowej opłaty. Priorytet mają zawsze pasażerowie z zarezerwowanymi miejscami na dany wyjazd. Pasażerowie chcący podróżować na więcej niż 75 minut przed lub po zarezerwowanym czasie podróży, będą musieli kupić nowy bilet w taryfie obowiązującej w tym czasie.

4.4 Połączenia z innymi formami transportu

Należy przeznaczyć dużą ilość czasu na usługę easyBus, aby dotrzeć na czas na połączenie z innymi formami transportu zapewnianymi przez innych przewoźników, którymi planujesz podróżować. W przypadku, gdy inne formy transportu obejmują podróż samolotem, zalecamy przyjazd na lotnisku na co najmniej 3 godziny przed planowanym odlotem samolotu. Uwaga, easyBus nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody czy koszty poniesione w wyniku opóźnień w usłudze easyBus.

4.5 Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu

Pasażer może wsiąść i wysiąść z pojazdu easyBus wyłącznie na wyznaczonych przystankach.

4.6 Naruszenie warunków odnoszących się do rezerwacji

Jeśli pasażer nie zastosuje się do warunków i zasad związanych z rezerwacją, możemy anulować rezerwację i odmówić przewozu lub dalszego przewozu pasażera bez obowiązku zwrotu kosztów biletu i / lub opłaty za rezerwację oraz bez żadnej odpowiedzialności względem pasażera.

Artykuł 5

Obowiązki easyBus

5.1 Nasz obowiązek przewozu pasażera:

Naszym obowiązkiem jest przewiezienie pasażera, jego dozwolonego limitu bagażu oraz zarezerwowanego dodatkowego bagażu (jeśli ma zastosowanie) na trasie zarezerwowanej i określonej na potwierdzeniu rezerwacji i bilecie oraz zgodnie z niniejszymi warunkami przewozu.

Dołożymy wszelkich starań by podróż odbyła się bez problemów i niedogodności.

5.2 Rozkład jazdy:

Publikowany rozkład jazdy każdego z pojazdów easyBus jest określony w przybliżeniu i będziemy starali się zminimalizować ewentualne zakłócenia w trakcie podróży. W przypadku, gdy przejazd easyBus zostaje odwołany lub zostaniemy poinformowani, że nastąpi opóźnienie większe niż 15 minut, dołożymy starań by jak najszybciej poinformować pasażera o opóźnieniu oraz o alternatywnym rozkładzie jazdy Nie gwarantujemy, że skontaktujemy się z pasażerem. easy Bus nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody czy koszty poniesione w wyniku opóźnień w usłudze easyBus.

5.3 Przepisy wejścia na pokład:

Wejście na pokład następuje w kolejności:

 1. Pasażerowie z rezerwacją na poszczególny autobus posiadający bilet.
 2. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji na autobus przed rzeczywistą godziną odjazdu oraz w granicach elastyczności podróży.
 3. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji na autobus przed rzeczywistą godziną odjazdu, ale na zewnątrz granicy elastyczności podróży. W tym przypadku pasażer może wejść na pokład jeżeli uiści dodatkową opłatę.
 4. Pasażerowie, którzy nie mają biletu, ale są skłonni zapłacić odpowiednią taryfę.
 5. Pasażerowie, którzy mają rezerwację na autobus po godzinie odjazdu, ale w granicy elastyczności.
 6. Pasażerowie, którzy mają rezerwację na autobus po godzinie odjazdu i poza granicą elastyczności. W tym przypadku pasażer może wejść na pokład tylko jeśli uiści odpowiednią opłatę.

5.4 Nasze prawo do anulowania przejazdu:

Zachowujemy prawo do zmiany rozkładu jazdy, zawieszenia, anulowania, wycofania lub zastąpienia każdej usługi easyBus lub przerwania przejazdu easyBus po jego rozpoczęciu, bez wcześniejszego poinformowania przed lub po dokonaniu rezerwacji.

5.5 Nasza odpowiedzialność za anulowanie lub wycofanie przejazdu easyBus:

Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do informacji podanych w niniejszym regulaminie przewozu.

Z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody czy koszty poniesione w wyniku anulowania lub wycofania usługi easyBus, opóźnienia lub przerwania usługi easyBus.

5.6 Brak odpowiedzialności w przypadku braku rezerwacji:

W przypadku odwołania usługi easyBus, gdy pasażer nie dokonał na nią rezerwacji, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika.

5.7 Anulowanie przed rozpoczęciem przejazdu:

Jeśli przejazd easyBus zostanie anulowany lub wycofany przed jego rozpoczęciem z powodów pozostających pod naszą kontrolą, a pasażer dokonał rezerwacji na ten właśnie przejazd, będziemy zobowiązani do (do wyboru):

i) Zapewnienia przejazdu pasażerowi innym pojazdem lub
ii) Anulowania rezerwacji oraz umożliwienia ubiegania się o zwrot kosztów pełnej kwoty za bilet.

5.8 Anulowanie po rozpoczęciu przejazdu:

Jeśli autobus easyBus, którym podróżujesz rozpocznie podróż, ale zakończy ją przed dotarciem do punktu docelowego w powodu okoliczności pozostających pod naszą kontrolą, będziemy zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków do ustalenia odpowiednich rozwiązań (na przykład zapewnienia przewozu inną usługą easyBus, przewoźnikiem zastępczym, pociągiem, prywatnym samochodem lub taksówką), aby zapewnić transport do zarezerwowanego miejsca docelowego, pod warunkiem, że pasażer nie odmówi podróżowania alternatywnymi środkami transportu.

5.9 Okoliczności pozostające poza naszym wpływem

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, niemożność przewozu pasażera lub za naruszenie warunków umowy w przypadkach, gdy takie opóźnienie lub niemożność są spowodowane przez okoliczności poza naszą kontrolą. Takie okoliczności obejmują, ale nie ograniczają się do:

 • Nieprzewidzianych opóźnień spowodowanych ruchem ulicznym.
 • Wypadków powodujących opóźnienia na lub w pobliżu trasy usługi
 • Niesprzyjających warunków pogodowych
 • Strajków / Akcji protestacyjnych
 • Działań terrorystycznych lub zagrożeń działaniami terrorystycznymi
 • Zamkniętych dróg
 • Ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa
 • Odmowy dostępu na lotnisko
 • Ważnych wydarzeń powodujących wzmożony ruch / zamknięcie dróg.
 • Kontroli lub zatrzymania pojazdu lub osób przez urzędnika państwowego
 • Opóźnień na przejściach granicznych (jedynie usługi francuskie)
 • Opóźnień na autostradzie (jedynie usługi francuskie)

5.10 Maksymalna odpowiedzialność:

Nasza maksymalna odpowiedzialność względem pasażera za wszelkie straty, szkody, koszty poniesione lub spowodowane w wyniku niemożności przewozu pasażera, opóźnienia w przewozie, naruszenia kontraktu odnośnie przewozu, zaniedbania w odniesieniu do przewozu pasażera, działania celowe lub zaniedbujące, pominięcia naszych pracowników, agentów, przedstawicieli lub podwykonawców, będzie ograniczona do ceny biletu zakupionego na daną podróż.

5.11 Odpowiedzialność za śmierć i obrażenia:

Nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia wynikające z naszego zaniedbania.

Artykuł 6

6.1 Bagaż:

Zgodnie z definicją w artykule 2 każdy pasażer może przewozić dozwolony limit bagażu. Limit bagażu wynosi dwie sztuki:

Dozwolony limit bagażu na każdą trasę jest określony na stronie dotyczącej limitu bagażu tego serwisu internetowego.

Bagaż dodatkowy (do dwóch sztuk, każda o maksymalnych wymiarach (wysokość + szerokość + długość) 145 cm oraz o wadze nie większej niż 20 kg na sztukę) należy przewozić na siedzeniu, które trzeba zarezerwować i zapłacić za nie z wyprzedzeniem.

Jeśli pasażer będzie miał bagaż, który przekracza dozwolony limit, jak określono na stronie limitu bagażu i nie zarezerwował dodatkowego miejsca, co jest wymogiem do przewożenia dodatkowego bagażu, w takiej sytuacji przewóz bagażu dodatkowego będzie dozwolony po uiszczeniu opłaty za dodatkowe miejsce, pod warunkiem, że będą wolne miejsca. Za takie miejsce obowiązuje opłata za bilet u kierowcy.

Nie zapewniamy zwrotu kosztów pasażerom, którzy zrezygnują z podróży, ponieważ nie wykupili dodatkowego miejsca na bagaż dodatkowy, nie zwracamy też kosztów za niewykorzystane miejsca zarezerwowane na dodatkowy bagaż..

6.2 Niedozwolone przedmioty:

Przewożenie niektórych dużych przedmiotów (na przykład narty wodne, deski windsurfingowe, deski snowboardowe, deski surfingowe) może być lub nie być dozwolone. Lista niedozwolonych przedmiotów na każdej trasie znajduje się na stronie o dowolnym limicie bagażu na naszej stronie internetowej.

Niedozwolone przedmioty (na wszystkich trasach):

 • Narty wodne, deski windsurfingowe, kije golfowe i podobne przedmioty (z wyjątkiem trasy GVA/Chamonix, gdzie dopuszczalny jest jeden zestaw nart lub deska snowboardowa na pasażera).
 • Wózki inwalidzkie (składane / nieskładane), skutery na akumulator.
 • Rowery (składane / nieskładane), wózki i spacerówki (Wielka Brytania).
 • Składane wózki dziecięce i spacerówki (tylko trasa GVA/Chamonix).
 • Broń, narkotyki, rozpuszczalniki, żywe lub martwe zwierzęta (za wyjątkiem tych dozwolonych w artykule 2), ryby, insekty.
 • Niebezpieczne substancje chemiczne i substancje określone w ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Jeśli pasażer przyjdzie do autobusu z którymś z niedozwolonych przedmiotów, zgoda na podróż nie zostanie wydana, chyba że pasażer w odpowiedni i bezpieczny sposób pozbędzie się zakazanego przedmiotu.

Nie zapewniamy zwrotu kosztów pasażerom, którym uniemożliwiono podróż, ponieważ posiadają niedozwolone przedmioty i nie są w stanie oddać ich przed podróżą.

6.3 Odpowiedzialność za bagaż.

Pasażer jest przez cały czas odpowiedzialny za swój bagaż.

6.4 Odpowiedzialność za bagaż i przedmioty osobiste.

Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za stratę czy uszkodzenie bagażu lub przedmiotów osobistych, które są spowodowane naszym zaniedbaniem. Nasza maksymalna odpowiedzialność za wszelką stratę lub uszkodzenie bagażu przez naruszenie warunków umowy, zaniedbania z naszej strony lub celowe lekceważenie ze strony naszych pracowników, agentów lub przedstawicieli, jest ograniczona do £250 na osobę za podróż. Pasażer powinien ubezpieczyć swój bagaż u renomowanego ubezpieczyciela od wszelkiego ryzyka, utraty lub uszkodzenia, na pełną wartość bagażu.

6.5 Utrata mienia.

Jeśli pasażer zostawi lub zgubi swój bagaż podróżując z easyBus i zostanie on znaleziony przez lub przekazany jednemu z pracowników easyBus, zajmiemy się nim w odpowiedni sposób. Taki bagaż będzie przechowywany w wybranym przez nas miejscu, ale tego typu przechowywanie odbywa się na ryzyko pasażera. Możemy nałożyć opłatę administracyjną za przechowywanie i zwrot zgubionego bagażu.

Jeśli pasażer nie odbierze bagażu w ciągu 1 miesiąca od momentu, kiedy go otrzymaliśmy lub znaleźliśmy, zachowujemy prawo do pozbycia się go w dowolny sposób, włączając zniszczenie go lub sprzedanie oraz będziemy mieli prawo do zatrzymania uzyskanych z tego zysków. Przewoźnik ma prawo do otwarcia pozostawionego lub zgubionego bagażu. Jeśli w bagażu znajdą się przedmioty, które uznamy za niebezpieczne, łatwo psujące się lub z innego powodu nienadające się do przechowania, mamy prawo do pozbycia się takich przedmiotów w ciągu 48 godzin od ich otrzymania lub znalezienia.

Jeśli w pojeździe easyBus znajdziesz rzeczy należące do kogoś innego, należy je natychmiast przekazać kierowcy.

Artykuł 7

7.1 Zachowania pasażerów:

Pasażerowie muszą:

 • Mieć zapięte pasy przez cały czas, gdy autobus jest w ruchu.
 • Zachowywać się w rozsądny, racjonalny i prawowity sposób będąc w pojeździe easyBus, na przystanku easyBus lub przy kasie biletowej easyBus.
 • Stosować się do wszelkich próśb lub wskazówek ze strony pracowników.
 • Z rozwagą korzystać z telefonów biorąc pod uwagę komfort innych pasażerów.

Pasażerowie nie mogą:

 • Obrażać lub zastraszać pracowników lub innych osób.
 • Zachowywać się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu pojazdu easyBus, pracowników, pasażerów lub ich własności.
 • Zachowywać się w sposób, który powoduje dyskomfort, niedogodności, urazy lub uszkodzenia pojazdów easyBus, pracowników, pasażerów lub ich własności.
 • Ustawiać bagaż w taki sposób, że blokuje on przejście, wejście lub wyjście bezpieczeństwa.
 • Słuchać radia, odtwarzacza lub innych urządzeń (elektronicznych lub innych) podczas podróży easyBus, które są słyszalne dla innych pasażerów.
 • Wnosić do pojazdu easyBus napojów alkoholowych lub narkotyków z zamiarem spożycia ich lub wsiadać do pojazdu easyBus będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Wnosić do pojazdu easyBus ciepłego jedzenia z zamiarem spożycia go.
 • Palić papierosów na pokładzie pojazdu easyBus.
 • Wsiadać do pojazdu easyBus będąc poważnie chorym lub cierpiąc na chorobę zakaźną.

Pasażerowie, którzy nie będą stosować się do powyższych zasad lub zgodnie z naszym przekonaniem będą naruszać powyższe zasady, mogę nie zostać wpuszczeni do pojazdu easyBus lub mogą zostać usunięci z pojazdu easyBus. W takich wypadkach odmówimy dalszego przewozu a rezerwacja zostanie anulowania bez zwrotu kosztów.

Firma easyBus dołoży wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie przez pasażerów powyższych zasad, nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych pasażerów będących w pojeździe easyBus.

Artykuł 8

8.1 Obowiązujące prawo.

Prawo angielskie reguluje wszystkie aspekty rezerwacji oraz niniejszy regulamin przewozu. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów.

8.2 Zasada podzielności:

Jeśli któryś z warunków niniejszego regulaminu jest lub stanie się niemożliwy do wprowadzenia, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków.

8.3 Dane osobiste pasażera:

Zgadzasz się, że dane osobowe wprowadzone do formularzy online witryny mogą być przechowywane przez okres do 1 roku od daty podróżować. Dane te będą wykorzystywane i ujawniane przez easyBus i iBookings, które są stronami zajmującymi się przetwarzaniem danych i procesorami, naszymi agentami lub podwykonawcami w celu spełnienia naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków przewozu, w tym, ale nie wyłącznie, administrowania rezerwacją i przestrzegania z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi.

Zobacz nasze oświadczenie o ochronie prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

8.4 Zmiany i zrzeczenie się regulaminu przewozu:

Żaden z naszych pracowników, agentów lub przedstawicieli nie jest upoważniony do zmiany, zmodyfikowania czy zrzeczenia się któregoś z warunków niniejszego regulaminu przewozu.

8.5 Prawa stron trzecich:

Za wyjątkiem, gdy określono inaczej w niniejszym regulaminie przewozu, żadna osoba inna niż pasażer oraz firma easyBus, nie może korzystać z warunków regulaminu przewozu, a Ustawa o umowach (Prawa Osób Trzecich) z 1999 r. nie obowiązuje.