easyBus - tanie przewozy z i na lotnisko easyBus - tanie przewozy z i na lotnisko

 

Bezpieczeństwo:

Ogólne

Niniejsza strona posiada środki bezpieczeństwa, które mają chronić przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą informacji będących pod naszą kontrolą.

Przesyłanie danych

Wszystkie informacje personalne przesyłane pomiędzy przeglądarką internetową, a naszym serwerem są szyfrowane używając SSL, standardu szyfrowania danych najczęściej używanego na serwisach internetowych.

Najlepszym sposobem na bezpieczne przesyłanie informacji przez Internet jest używanie najnowszej wersji przeglądarki, która oferuje najnowszą technologię szyfrowania. Najnowsze wersje Microsoft Internet Explorer,Mozilla Firefox i Opera oferują tą technologię.

Przechowywanie

Informacje personalne są przechowywane na bezpiecznych serwerach o najwyższym poziomie zabezpieczeń, co ma na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi.

Kto ma dostęp

Dostęp do informacji personalnych jest ściśle ograniczony do tych pracowników, którzy mają zasadniczą potrzebę by je zobaczyć. Wszystkie nasze procedury przechowywania i dostępu do danych są zgodne z Ustawą o ochronie danych.

Częstotliwość rewizji

Regularnie rewidujemy naszą politykę i procedury bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dostarczają najwyższy stopień zabezpieczeń.

Obowiązki klientów

  • Nigdy nie zapisuj swoich danych zabezpieczających.
  • Nigdy nie przekazuj swoich danych zabezpieczających innym osobom.
  • Nigdy nie podawaj swoich danych zabezpieczających w mailu.
  • Nigdy nie pozostawiaj komputera bez nadzoru będąc na stronie easyBus.
  • Zawsze wyloguj się przed opuszczeniem strony easyBus.